Weert in Beweging

Details

Type: Open
Opgericht op: 14 mei 2012
Beheerder(s): Cees Kersten
Werkgebieden: Sport, Bewegen, Gezondheid, Welzijn, Zorg
Specialisme(n): Wijkgericht werken, Gezondheidsbevordering, Scholing, opleiding en coaching

De initiatiefnemers van het Platform Weert in Beweging constateerden dat veel partijen werken aan gezondheid bevorderende activiteiten, echter wordt er nog onvoldoende structureel samengewerkt.

De oproep in Weert aan belanghebbende partijen mocht rekenen op goed gehoor, aanwezigen op de eerste bijeenkomst in Weert waren commerciële sport aanbieders, georganiseerde sport (verenigingen), GGD, lokale overheid (sportzaken), provinciale en lokale sportraad, NOC*NSF, lokale huisartsen organisatie, welzijnsorganisatie van de lokale overheid, lokale zorg organisaties (fysio’s), lokale sportraad, SMA, een sportarts, gezondheidscentrum, brancheorganisatie Fit!vak, adviesorganisaties sport, lokale wijkraad, vereniging van mensen met een visuele beperking, bedrijfsleven en lokale onderwijs.

Al tijdens de eerste bijeenkomst bleek al dat er een tekort was aan uitwisseling van informatie onder de partijen. De samenwerking in het platform Weert in Beweging werd dan ook van harte toegejuicht. De conclusie van de bijeenkomst, alle deelnemers waren erg enthousiast om aan de slag te gaan in een van de 3 werkgroepen;
1. Werkgroep; Regionaal beweeg en sport aanbod en preventie aanbod in kaart brengen
zie www.beweegnet.nl
2. Werkgroep; Sportimpuls, plan schrijven om in te haken op de Sportimpuls van NISB
3. Werkgroep; Leerlingen in beweging, naschoolse sportopvang

Om het regionale beweegaanbod in kaart te brengen wordt er een website ontwikkeld, die straks gebruikt kan worden door de Weerter bevolking om snel en gemakkelijk het meest geschikte beweeg- en preventie aanbod te vinden maar ook voor huisartsen om patiënten effectief door te kunnen verwijzen naar een goed leefstijl advies.

Lidmaatschap

Om te kunnen aanmelden voor deze open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.

Functie(s): Zelfstandig bij Ceekers Coaching, Praktijkonderwijs & Support
Organisatie: Weerter Sportraad, Platform Weert in Beweging
Werkgebieden: Sport, Bewegen, Onderwijs