VSK KNVB West I

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 12 december 2014
Beheerder(s): Ciska Fessl
Werkgebieden: Sport, Bewegen, Opleidingen, Consultancy
Specialisme(n): Kinderen, Jongeren, Diversiteit, Wijkgericht werken, Beleid, Communicatie, Kwaliteitsbeleid, Intersectorale samenwerking en netwerken

Het project is gericht op het bevorderen van een veiliger sportklimaat. Dit moet leiden in de harde kant, tot minder tuchtzaken en excessen en aan de zachte kant tot meer veiligheidsbeleving op en rond de velden.
Middels procesbegeleiding herleiden wij de kernvraag/problematiek van de vereniging, om daar ondersteuning en coaching in te leveren. Doel is om clubs te helpen bij een duurzame ontwikkeling, die het functioneren van de vereniging verbeterd. Bij goed functionerende verenigingen is niet/nauwelijk sprake van wangedrag en excessen. Daar is uitgesproken waar de vereniging en haar leden naar toe willen, afsgesproken welke taken, functies en gedrag daarbij hoort en wordt aangesproken wanneer leden of toeschouwers zich hier niet naar gedragen.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.

Functie(s): Projectleider Utrechts Totaalvoetbalplan & coördinator VSK West I
Organisatie: KNVB
Werkgebieden: (onbekend)