Interventies

Print overzicht
223 Interventies gevonden
Pagina
In een vergrijzende samenleving biedt 7x7 45+ voetbal volop kansen. Het senioren voetbal van de KNVB is een welkome aanvulling op de bestaande (veteranen) competities. Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen de teams in zeventallen, op een half speelveld tegen spelers die minimaal 45 jaar oud zijn. Bij dit ouderen voetbal is onbeperkt wisselen toegestaan en is de buitenspelregel afgeschaft.   Het 7x7 45+ voetbal van de KNVB is door spelers in de doelgroep met veel enthousiasme ontvangen. Voor veel van hen is het reguliere voetbal,...
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (knvb)

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls

Nederland telt op dit moment 6,2 miljoen 50plussers. Dit aantal gaat de komende jaren nog stijgen. Uit onderzoek blijkt dat de 50plusser weinig sport en dat dit grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Ook is bekend dat een aanzienlijk deel van de 50plussers die nu niet of nauwelijks sporten, dat wel graag zouden willen. Dit biedt kansen voor sportorganisaties om met een passend sportaanbod het aantal 50plussers structureel (meer dan 40 keer per jaar) te laten sporten. Het wordt aangeraden om daarbij samen te werken met andere...
NOC*NSF

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls

Bewegen voor ouderen is belangrijk, zo blijven ze fit en zelfstandig. 85 jaar en te oud om te bewegen? Nooit. Yalp en Olga Commandeur zorgen samen dat ouderen op een leuke manier in beweging komen. Dit doen zij op een speciale manier: met een toestel in de buitenruimte speciaal voor ouderen. In heel Nederland biedt Olga Commandeur, vitaliteitscoach en bekend als ex topsportster en van het tv programma Nederland in Beweging, een beweegprogramma aan op de Yalp toestellen en traint de lokale trainers om senioren te stimuleren om meer...
Yalp

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls

Actief Plus is een advies-op-maat programma om het beweeggedrag van vijftigplussers te bevorderen en te behouden. De deelnemers ontvangen, op basis van door hen persoonlijk ingevulde vragenlijsten, binnen vier maanden, drie keer schriftelijk of online advies-op-maat waarmee zij bewust worden gemaakt van hun eigen beweeggedrag, en (aan de hand van hun persoonlijke karakteristieken en behoeften) gemotiveerd worden om meer te gaan en te blijven bewegen. Met bewegen wordt hier iedere vorm van lichamelijke activiteit bedoeld. De adviezen...
Open Universiteit
De aanpak Alle leerlingen actief! richt zich in principe op alle leerlingen die niet dagelijks minstens een uur matig intensief bewegen, maar de prioriteit ligt bij degenen die daar aanzienlijk onder zitten. Vaak zijn dat kinderen die zich door welke oorzaak dan ook niet aangetrokken voelen tot sport. Alle leerlingen actief! is toepasbaar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Met de aanpak wordt sport op school gestimuleerd door leerlingen te motiveren om te sporten of andere vormen van bewegen te ondernemen. Daartoe...
Huis voor Beweging

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls

Athletics Movements is een sport programma bedoeld op basisscholen waarin basisschoolkinderen van 6 t/m 10 jaar de basis motorische vaardigheden aanleren. De FUNdamentals zoals werpen, rennen en springen staan centraal. Het programma is een kant en klaar lespakket dat de moeder aller sport gemakkelijk en inspirerend maakt voor leraar en leerling. Bovendien zorgt het ervoor dat basisscholen geen extra werk hoeven te verrichten en de atletiekvereniging in staat stelt zich volledig te richten op het lesgeven en het enthousiasmeren...
Atletiekunie

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls en Menukaart KSG

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. De interventie heeft als doel het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 gedurende twee tot drie jaar. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Er wordt gezocht naar een intensieve samenwerking met...
Gelderse Sport Federatie
Het project B.Slim beweeg meer.eet gezond loopt sinds 2005 in de gemeente Amersfoort, hierbij wordt gericht op zowel kinderen met een gezond gewicht als kinderen die te zwaar zijn. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen wordt per prioriteitswijk een integraal plan op maat gemaakt, waarbij zowel op de leefstijl van mensen als de omgeving wordt ingegrepen. Kinderen met overgewicht worden o.a. gesignaleerd door de Jeugdgezondheidszorg en kortdurend begeleid. Kinderen met obesitas worden doorverwezen naar de kinderartsen in het ziekenhuis....
GGD regio Utrecht
De doelgroep voor Back in Shape zijn pas bevallen vrouwen vanaf zes weken na de bevalling, bij een keizersnede kunnen vrouwen na acht weken starten, na goedkeuring van de verloskundige of gynaecoloog. Deze tijd na de bevalling is bewust gekozen om de vrouw voldoende tijd te geven zich te herstellen. De workouts zijn erop gericht het gehele lichaam weer aan te sterken, met speciaal aandacht voor herstel en versterken van de core, de bekkenbodemspieren en het opbouwen van de stabiliteit, coördinatie en conditie. De workouts zijn daarnaast...
Mom in balance

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls

Elke basketballclub kent het probleem: kinderen zijn enthousiast gemaakt met clinics op scholen, maar de doorstroom naar de vereniging valt tegen omdat de contributie te hoog is (kosten), omdat de sportervaring op school niet leuk was (fun), of omdat de er geen vereniging in de buurt zit (wijk). De wijkactviteit Basketball’sCool kan in die gevallen uitkomst bieden.   De Basketball’sCool is een interventie die het mogelijk maakt basketbal voor kinderen toegankelijk te maken in de wijk waar kinderen van 5 t/m 12 jaar...
Nederlandse Basketball Bond

Deze informatie is afkomstig van NISB logo

Pagina