Dit is een erkende interventie

Zwemsportaanbod voor ouders van jonge kinderen

Deze interventie staat op de Menukaart Sportimpuls

3659

Het project sportaanbod voor ouders is ontstaan uit de behoefte om ouders te betrekken bij de vereniging en ze de gelegenheid te bieden te sporten terwijl hun (kind)eren ook sport(en). Vaak zitten ze tijdens de zwemles of training aan de kant van het zwembad/sportveld of in de kantine op hun kind(eren) te wachten tot de les is afgelopen. Veel sportaanbieders willen deze ouders betrekken bij de vereniging. Deze doelgroep wil namelijk graag sporten, maar heeft daar niet altijd de tijd voor. Door een volle agenda, gevuld met werk, gezin en een sociaal leven, schiet sporten er vaak bij in. Bij deze doelgroep is er dan ook een structureel lagere sportdeelname.

Het idee is eenvoudig: laat ouders sporten terwijl hun kinderen sporten. Als zij dan toch al aanwezig zijn, waarom zouden zij dan zelf ook niet in beweging komen? De ervaring leert dat deze ouders meer betrokken raken bij de vereniging en sneller bereid zijn om iets voor de vereniging te doen. Bovendien kan een vereniging zich door een sportaanbod voor ouders profileren en extra inkomsten genereren.

Het sporten kan zwemmen zijn als er een baan vrij is in het zwembad. Mocht er geen badwater beschikbaar zijn of het niet om een zwemvereniging gaan die een aanbod wil opzetten, kan er ook gedacht worden aan tal van andere leuke activiteiten. Zo kan een groep ouders gaan hardlopen of fietsen onder begeleiding terwijl de kinderen sporten. Of misschien zit bij in directe omgeving wel een fitness centra of sporthal waar leuke activiteiten voor ouders georganiseerd kunnen worden.

In 2011 is er bij een 20tal verenigingen gestart met een pilot en dit bleek een groot succes! Vandaar dat dit project landelijk is uitgerold en er iedere maand nieuwe verenigingen starten.

Bijlagen

 • Flyer ouders van jonge kinderen.pdf (3 MB)
 • Samenvatting

  Veel ouders van jonge kinderen sporten steeds minder door tijdgebrek. Een combinatie van een druk gezinsleven en een carrière betekent vaak dat sporten erbij inschiet. Daardoor blijft de sportparticipatie van deze groep jonge ouders achter bij hun leeftijdsgenoten van 25 tot 45 jaar. Voor u als sportaanbieder/vereniging ligt hier een kans om deze groep ouders in beweging te krijgen terwijl hun kinderen zwemles volgen of aan het trainen zijn.

   

  Door ouders bij dezelfde zwemvereniging als hun kind te laten sporten, ontstaat er meer binding met de vereniging. De kans is dan groter dat niet alleen de ouders actief blijven sporten binnen de club, maar dat ook de sportende kinderen doorgaan bij de vereniging. Ouders voelen zich zo ook meer betrokken bij de vereniging en blijven actief als vrijwilliger of via het master zwemmen.

  Uw zwemvereniging kan zich goed profileren met een sportaanbod voor deze ouders, bijvoorbeeld met een zwemtraining, waterpolo, Mijnzwemcoach.nl, maar ook andere sporttakken zoals hardlopen, wandelen of fitness. Als het maar laagdrempelig is voor ouders om aan deel te nemen!

 • Probleembeschrijving

  Volgens de Sportersmonitor (2012) heeft 69 procent van de Nederlanders in 2012 gesport. Van de Nederlanders die nu ‘niet of weinig’ sporten, zeggen 1.2 miljoen gemotiveerd te zijn om direct met sporten te beginnen als aan hun behoefte wordt voldaan.


  In de leeftijd segmenten 24-44 jaar en 12-23 jaar is het aandeel afhakers het grootst. In deze leeftijdssegmenten is ook de grootste afname in georganiseerde sport via sportverenigingen te zien. De toename van commerciële en individuele sportbeoefening is niet voldoende om de teruggang van de sportverenigingen te compenseren.

   

  Slechts 27 procent van de Nederlanders tussen de 24 en 44 jaar sport ten minste één keer per week. Velen hebben in het verleden wel gesport, maar doen dat nu niet meer. Veel ouders (25 tot 45 jaar) die jonge kinderen hebben noemen de combinatie met het gezin de voornaamste reden om een sportloopbaan te beëindigen. De ouders zijn vaak beperkt in tijd en mogelijkheden. In deze doelgroep neemt het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen af. Het blijkt dat van de mensen tussen de 25 en 35 jaar met jonge kinderen 35 procent minimaal veertig keer per jaar aan sport doet. Bij leeftijdsgenoten zonder kinderen is dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk zo’n 52 procent. 35 procent van de niet-sporters in deze leeftijdsgroep zou wel weer graag (meer) willen sporten i.v.m. hun gezondheid.

   

  Wanneer kinderen zwemles of training volgen, wachten de ouders van deze kinderen nu in de kantine/hal tot de zwemles of training klaar is. In plaats van wachten kunnen de ouders bij de interventie Ouders van jonge kinderen sporten wanneer als hun kind(eren) zwemles volgen of aan het trainen zijn. Door ouders tegelijkertijd met hun kind te laten sporten, past dit in de drukke agenda van de ouders.

  Om ouders te enthousiasmeren te gaan en te blijven sporten, dient er van te voren gekeken te worden naar wat de ouders willen. Een belangrijke vraag hierbij is wat wil de (potentiële ) sporter en hoe kan de vereniging hem of haar optimaal bedienen? Oftewel sport aanbieden op het moment, op de manier, op de locatie en voor de prijs die aansluit bij de wensen en behoefte van de doelgroep(en). Deze interventie speelt in op deze wensen en bevat de juiste elementen die er aan bijdragen dat ouders van jonge kinderen gelijktijdig met hun kinderen kunnen bewegen.

 • Doelgroep

  Ouders die kinderen op de zwemles/bij de zwemvereniging hebben in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Deze ouders zijn gemiddeld genomen tussen de 25 en 45 jaar en ervaren (te) weinig tijd te hebben om te sporten.

   

  NB. Overal waar in deze menukaartbeschrijving ‘zwemvereniging’ staat kan ook zwembadexploitant of zwemschool gelezen worden.

 • Intermediaire doelgroep
  • Instructeurs & trainers van zwemvereniging: uitvoering sportaanbod.
  • Bestuurslid/vrijwilliger zwemvereniging: voorlichting, communicatie, werving ouders.
  • Zwembadexploitant: beschikbaar stellen accommodatie, eventueel rol in uitvoering sportaanbod.
  • Combinatiefunctionaris of Buurtsportcoach: verbinden van verschillende lokale betrokken partijen, eventueel ook een rol in de uitvoering van het sportaanbod.
  • Andere sportverenigingen: kunnen betrokken worden voor het opzetten & combineren van sportaanbod van een andere tak van sport (bijvoorbeeld atletiek, fietsen, wandelen).
 • Doel van het sport- en beweegaanbod
  Hoofddoel

  Ouders van jonge kinderen die zwemles of training volgen, structureel in beweging brengen bij de zwemvereniging (bij voorkeur met een zwemsport, indien dit niet mogelijk is kan ook een andere sport bijvoorbeeld hardlopen of fietsen worden aangeboden).


  Subdoel
  • Een structureel sportaanbod voor ouders met jonge kinderen tijdens de zwemles/trainingen beschikbaar hebben 
  • Ouders maken kennis met het sportaanbod en de zwemvereniging, waardoor de binding met de club wordt verhoogd.
  • Meer ouders gaan structureel meer sporten en bewegen
  • Meer ouders worden lid van de vereniging
  • Meer ouders worden actief als kaderlid/vrijwilliger binnen de vereniging

  Voor alle bovenstaande doelen geldt dat het sportaanbod bij voorkeur de zwemsport betreft, indien dat niet mogelijk is kan er ook een andere sport bijvoorbeeld hardlopen of fietsen worden aangeboden.

 • Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

  De interventie bestaat uit een aantal stappen die de zwemvereniging / zwembad exploitant / zwemschool zelfstandig, of met ondersteuning van de KNZB kan doorlopen:

  1. Het opstellen van een plan van aanpak – 2 weken.
  2. Draagvlak creëren en afstemming met samenwerkingspartners – 1 á 2 maanden.
  3. Werven van de doelgroep– 4 weken.
  4. Introductie aanbod – 10 weken. 1 keer per week, 45 tot 60 minuten per les, 10 lessen, gelijktijdig met aanbod kinderen.
  5. Structureel aanbod aanbieden en dit aanbod blijven promoten– doorlopend.


  Dit zijn activiteiten die minimaal 1x per week plaatsvinden en 45 tot 60 minuten duren per les/training, gedurende 40 weken in het jaar. Ook is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het continu blijven werven van nieuwe ouders.


  Locaties en Uitvoering

  Alle sport gerelateerde organisaties zoals: (zwem) verenigingen, zwem – en sportscholen, zwembaden, zwemscholen.

   

 • Uitvoering (ondersteuning en materialen)

  Voor advies en ondersteuning van de KNZB kan telefonisch contact opgenomen worden. De ondersteuning en het advies bestaat uit het voorzien van informatie zoals het handboek, praktijk voorbeelden,
  tips voor het aanbod te promoten, het vinden van de juiste lokale samenwerkingspartners, meedenken en begeleiden van de projectgroep / organisatie o.a. bij het opstellen van het plan van aanpak. Een bezoek aan de betreffende sportaanbieders behoort tot de mogelijkheden.

 • Belangrijke documenten

Ervaringen

 • Leven Lang Zwemmen op 28 november 2014 - 14:54

  ""We denken dat we een nieuwe doelgroep hebben aangeboord, die nadat het kind zelfstandig naar het zwembad kan komen, in de reguliere groepen kan worden opgenomen""

  door: zwemvereniging HZ&PC

  Algemene Beoordeling:9

Vraag & Antwoord

Geen vragen gevonden

Organisatie: KNZB
Werkgebieden: Sport