Clémence Ross (NISB) beveelt aan: artikel samenwerking in BeweegKuur

Op 27 september 2012 geplaatst door Jacqueline Kronenburg

In onze kennisbank: http://kic.nisb.nl/site/catalogus/show/14845 is het artikel te downloaden. Titel:  De ontwikkeling ven implementatie van een gezondheid bevorderende interventie binnen een netwerk van organisaties in een complexe omgeving

Waar gaat dit belangwekkende artikel over?

Mensen worden in samenwerking gedreven door rationele en sociale behoeften, mensen willen efficiënter werken en mensen hebben behoefte aan samenspel dat laatste helpt naast morele sentimenten samenwerking en enige maatschappelijke orde te realiseren. Deze drijfveren zijn zichtbaar aan het werk in Samen voor zichzelf, het artikel waarin Marian ter Haar, samen met haar promotoren aan de UvA, beschrijft hoe de samenwerking in de BeweegKuur vorm en richting krijgt.

Bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen zijn doorgaans meerdere organisaties betrokken met verschillende achtergronden, belangen en zienswijzen. Zo ook bij de BeweegKuur , waarin wij vanuit het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen een regisserende coördinatierol hadden. De centrale vraag in het onderzoek van Marian ter Haar – staffunctionaris kwaliteit bij NISB -  is hoe netwerken van partijen, die samenwerken in de context van een complex probleem, zorgen voor continuïteit en richting. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar de aard en het verloop van de samenwerking in een netwerk van organisaties rondom de BeweegKuur, een leefstijlinterventie bij mensen met risico op type 2 diabetes en mensen met overgewicht. Het onderzoek concentreert zich op de sociale processen binnen de stuurgroep en tussen de stuurgroep en de wijdere omgeving. Ik vond het bijzonder te lezen hoe een wetenschapper de processen in stuurgroep en projectgroep heeft geanalyseerd: processen waar ik zelf middenin zat vanuit mijn rol als directeur van NISB. Heel goed om via dit artikel een stap naar achteren te doen en terug te kijken wat er goed ging en wat achteraf nog beter had gekund. De conclusie uit het onderzoek naar het verloop van de gebeurtenissen en de interactie rond de BeweegKuur tussen 2007 en 2011, is ‘dat organisaties een groeiende bereidheid ontwikkelen voor compromissen onder invloed van de toenemende sociale cohesie door intensieve samenwerking gesteund door het vermogen tot contextualisatie van de interventie’. Dat zijn geen woorden van mij, maar van Marian ter Haar, maar ik onderschrijf zeker deze conclusie. In mijn woorden: hoe meer vertrouwen er ontstond, hoe meer ruimte er ontstond om snel voortgang te boeken om een landelijke implementatie van de BeweegKuur mogelijk te maken.

Ondanks het feit dat minister Schippers besloot  om het grootste deel van de financiering van deze interventie in 2012 te stoppen, concludeer ik dat deze BeweegKuur zeker niet voor niets is geweest. Veel van de netwerkpartners in zorg en sport gaan door met hun samenwerking in de lokale netwerken en huisartsen blijven de ontwikkelde leefstijlinterventie voorschrijven.  In de roep om meer integrale aanpak van preventie in de komende kabinetsperiode – een Nationale Agenda Preventie -  zijn de inzichten in dit promotie-onderzoek mijns inziens zeer bruikbaar. Ik maak met plezier gebruik van deze kennis en hoop dat het ook anderen tot inspiratie dient.

Clémence Ross
directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.

Functie(s): Adviseur communicatie en public affairs
Organisatie: Kenniscentrum Sport en Fit!vak
Werkgebieden: Sport, Bewegen, Gezondheid, Welzijn, Onderwijs, Ruimtelijke ordening, Zorg